მთავარი

ინტერნეტი

ოპტიკურ-ბოჭკოვან ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული შეუზღუდავი მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი

კრედიტი

ისარგებლეთ მომსახურებით მაშინაც კი, როდესაც თანხა ბალანსზე ამოგეწურებათ

ჩვენს შესახებ

GeorgianAirLink არის ინტერნეტ პორვაიდერი კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ინტერნეტ მომსახურებას.

კომპანიის მიზანია სატელეკომუნიკაციო სივრცეში ლიდერის პოზიციის დამკვიდრება, რის მიღწევასაც მომხმარებლის ინტერესებზე მაქსიმალური ორიენტირებით, ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებით, ახალი მომსახურების დანერგვით, ბაზრის წილისა და მომგებიანობის გაზრდით შეძლებს.

ტარიფები

ჩვენი სერვისები

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს,
რეალურთან მაქსიმალურადმიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს.

ეკონომი

კორპუსი
20 თვეში
  • 20 მბ/წ

სტანდარტი

კორპუსი
25 თვეში
  • 25 მბ/წ

სტანდარტ "პლუსი"

კორპუსი
30 თვეში
  • 30 მბ/წ

პრემიუმი

კორპუსი
40 თვეში
  • 40 მბ/წ