ინტერნეტი

ოპტიკური ინტერნეტი

ეკონომი

კორპუსი
25 თვეში
 • 20 მბ/წ

სტანდარტი

კორპუსი
35 თვეში
 • 30 მბ/წ

სტანდარტ "პლუსი"

კორპუსი
45 თვეში
 • 40 მბ/წ

პრემიუმი

კორპუსი
55 თვეში
 • 50 მბ/წ

ეკონომი

კერძო სახლი
25 თვეში
 • 10 მბ/წ

სტანდარტი

კერძო სახლი
35 თვეში
 • 20 მბ/წ

სტანდარტ "პლუსი"

კერძო სახლი
45 თვეში
 • 30 მბ/წ

პრემიუმი

კერძო სახლი
55 თვეში
 • 40 მბ/წ

საჰაერო ინტერნეტი

ეკონომი

ოპტიკური ინტერნეტი
25 თვეში
 • 5 მბ/წ

სტანდარტი

ოპტიკური ინტერნეტი
35 თვეში
 • 7 მბ/წ

სტანდარტ "პლუსი"

ოპტიკური ინტერნეტი
45 თვეში
 • 9 მბ/წ

პრემიუმი

ოპტიკური ინტერნეტი
55 თვეში
 • 12 მბ/წ