კომპანიის შესახებ

კომპანიის შესახებ

GeorgianAirLink არის ინტერნეტ-პროვაიდერი კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ინტერნეტ მომსახურეობას. პროდუქტი მაქსიმალურად მორგებულია მომხმარებლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე. GeorgianAirLink-ის უპირველესი ამოცანაა მომხმარებელს შესთავაზოს ინოვაციური და მოთხოვნაზე ორიენტირებული მაღალხარისხიანი ინტერნეტ პაკეტები . კომპანიის მიზანია სატელეკომუნიკაციო სივრცეში ლიდერის პოზიციის დამკვიდრება, რის მიღწევასაც მომხმარებლის ინტერესებზე მაქსიმალური ორიენტირებით, ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებით, ახალი მომსახურების დანერგვით შეძლებს. ჩვენი შემოთავაზებული პროდუქტი მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას მიიღოს სწრაფი და ხარისხიანი ინტერნეტი ქართულ ბაზარზე ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასებში.