სერვისები

კრედიტი

ისარგებლეთ მომსახურებით მაშინ, როდესაც ბალანსზე თანხა ამოგეწურებათ.

  • კრედიტით სარგებლობის ვადა – 10 დღე;
  • კრედიტით სარგებლობის პერიოდში აბონენტს ერიცხება მომსახურებით
    სარგებლობის საფასური კრედიტით სარგებლობის ყოველი დღისათვის.
    გასააქტიურებლად დაგვიკავშირდით ნომერზე:

0322 423 123

577 65 75 20

დროებით შეჩერება

შეაჩერეთ სერვისი სასურველი დროით.

დროებითი შეჩერების სერვისის პირობები:

  • 30 უფასო შეჩერების დღე წელიწადში ერთხელ.
  • შეჩერება – 30 დღე / 5 ლარი

გასააქტიურებლად დაგვიკავშირდით ნომერზე:

0322 423 123

577 65 75 20

სეზონური სერვისი

იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტ მომსახურებას იყენებთ სეზონურად (აგარაკზე, სოფელში, ა.შ.) და მომსახურებით სარგებლობთ მხოლოდ წლის გარკვეულ პერიოდში, სეზონური სერვისის ფარგლებში საშუალება გეძლევათ მომსახურება შეაჩეროთ 1 წლიანი ლიმიტით მხოლოდ 30 ლარად.